การจัดตั้ง Thai Corner ณ มหาวิทยาลัยออราเดีย

การจัดตั้ง Thai Corner ณ มหาวิทยาลัยออราเดีย

15 Jul 2021

124 view

                 ข่าวสารนิเทศ
การจัดตั้ง Thai Corner ณ มหาวิทยาลัยออราเดีย

          เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิด Thai Corner ณ มหาวิทยาลัยออราเดีย (University of Oradea) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างไทยกับโรมาเนีย ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตได้มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (๑,๒๙๗ ยูโร) ให้แก่มหาวิทยาลัย และได้มอบหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยให้แก่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยด้วย โดยภายในงานมี ศ.ดร. Sanda Monica Filip รองอธิการบดีด้านการบริหารจัดการการวิจัยและการประกันคุณภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดงานร่วมกับเอกอัครราชทูตฯ และมี ศ.ดร. Sorin Borza รองอธิการบดีฝ่ายภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ สื่อมวลชนท้องถิ่น และนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงาน
          อนึ่ง มหาวิทยาลัยออราเดียก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๙๐ มีคณะต่าง ๆ จำนวน ๑๕ คณะ มีนักศึกษาจำนวนกว่า ๑๗,๐๐๐ คน โดยประมาณ ๘๐๐ คนเป็นนักศึกษาต่างชาติ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันทางวิชาการกว่า ๒๐๐ แห่ง จาก ๓๑ ประเทศทั่วโลก และเป็นส่วนหนึ่งของ ERASMUS Programme

**********

 

Press Release
The Inauguration of Thai Corner at the University of Oradea

           On 14 July 2021, H.E. Mr. Chairat Porntipwarawet, Ambassador of Thailand to Romania, presided over the inauguration ceremony of Thai Corner at the University of Oradea.
The ceremony was organised to express strong interests from both sides to strengthen academic cooperation between Thailand and Romania. On this occasion, the Royal Thai Embassy, Bucharest has donated a grant of 50,000 Thai Baht (1,297 Euro) to the University and has given books about Thailand to the University’s library collection. The ceremony was
co-presided by Prof. Dr. Sanda Monica Filip, Vice-Rector on Research Management and Quality Assurance, and joined by Prof. Dr. Sorin Borza, Vice-Rector on Visibility and International Relations, academic staff, local press, Royal Thai Embassy’s staff, and Thai students.
            The University of Oradea was established in 1990. Currently, there are 15 faculties with over 17,000 students and 800 international students. The University has academic cooperation with over 200 universities and institutes from 31 countries and is part of the ERASMUS Programme.

**********

 

 

Images

Images