ประชาสัมพันธ์ รายชื่อโรงแรมสำหรับผู้ที่เดินทางกลับประเทศไทยโดยเลือกรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักตัวเอง

ประชาสัมพันธ์ รายชื่อโรงแรมสำหรับผู้ที่เดินทางกลับประเทศไทยโดยเลือกรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักตัวเอง

27 Oct 2020

349 view

*Remark

1.  Passengers arrived at Suvarnabhumi Airport/ Don Mueang International Airport can be quarantined in ASQ and ALQ located in Chonburi.

2.  Passengers arrived at Phuket International Airport can be quarantined in ALQ located in Phuket.

 

Documents

4489_List_of_ASQ_ALQ_Hotels_26102020(1).pdf