สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ขอเผยแพร่บทความเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เรื่อง "The Princess of Humanity" โอกาสครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ขอเผยแพร่บทความเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เรื่อง "The Princess of Humanity" โอกาสครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ

18 Nov 2020

154 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ขอเผยแพร่บทความเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เรื่อง "The Princess of Humanity"
โอกาสครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ