สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ร่วมกับชุมชนไทยในโรมาเนีย มอบข้าวกล่องอาหารไทยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ Medical Center for Diagnosis, Outpatient Treatment and Preventive Medicine และคลินิก Via Sante กรุงบูคาเรสต์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ร่วมกับชุมชนไทยในโรมาเนีย มอบข้าวกล่องอาหารไทยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ Medical Center for Diagnosis, Outpatient Treatment and Preventive Medicine และคลินิก Via Sante กรุงบูคาเรสต์

11 Aug 2021

85 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ร่วมกับชุมชนไทยในโรมาเนีย มอบข้าวกล่องอาหารไทยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ Medical Center for Diagnosis, Outpatient Treatment and Preventive Medicine และคลินิก Via Sante กรุงบูคาเรสต์

      เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้ร่วมกับชุมชนไทยในโรมาเนีย จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2564 โดยการมอบข้าวกล่องอาหารไทยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ Medical Center for Diagnosis, Outpatient Treatment and Preventive Medicine (CMDTAMP) และคลินิก Via Sante กรุงบูคาเรสต์ เพื่อแสดงความขอบคุณแก่บุคลากรทางการแพทย์ของคลินิกทั้งสองแห่งที่ได้ให้วัคซีนและอำนวยความสะดวกในการตรวจหาเชื้อไวรัส รวมทั้งออกใบรับรองแพทย์ Fit-to-Fly ให้แก่เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และชุมชนไทยในโรมาเนียในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในโรมาเนีย          

 

     On 10 August 2021, H.E. Mr. Chairat Porntipwarawet, Ambassador of Thailand to Romania, diplomats and staff from the Royal Thai Embassy, Bucharest, together with the Thai community in Romania, gave Thai lunchboxes to medical staffs from the Medical Center for Diagnosis, Outpatient Treatment and Preventive Medicine (CMDTAMP) and Via Sante Clinic in Bucharest to express gratitude and thanks for their work in inoculating, facilitating RT-PCR tests, and issuing Fit-to-Fly medical certificates to the Embassy’s personnel and Thai nationals during the outbreak of COVID-19 in Romania. The event was organised to mark the auspicious occasion of Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday Anniversary on 12 August 2021.

Images

Images