เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

4 May 2021

81 view

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์

ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พร้อมเครื่องราชสักการะ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ