เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เข้าพบนาย Cornel Feruta ตำแหน่ง State Secretary for Global Affairs and Diplomatic Strategies เพื่ออำลาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เข้าพบนาย Cornel Feruta ตำแหน่ง State Secretary for Global Affairs and Diplomatic Strategies เพื่ออำลาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

16 Sep 2021

86 view

     เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ นายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้เข้าพบนาย Cornel Feruta ตำแหน่ง State Secretary for Global Affairs and Diplomatic Strategies เพื่ออำลาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ กระทรวงการต่างประเทศโรมาเนีย โดยมีเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และเจ้าหน้าที่กองเอเชียแปซิฟิก เข้าร่วมด้วย

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศโรมาเนียที่ได้ให้การสนับสนุนภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการกระชับและขยายความร่วมมือระหว่างกันโดยรอบด้านให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุน ความร่วมมือทางด้านวิชาการ การท่องเที่ยว รวมทั้งความร่วมมือในการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือในกรอบสหภาพยุโรปเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ

     On 15 September 2021, H.E. Mr. Chairat Porntipwarawet, Ambassador of Thailand to Romania, paid a farewell call on H.E. Mr. Cornel Feruta, State Secretary for Global Affairs and Diplomatic Strategies, Ministry of Foreign Affairs of Romania. The meeting was joined by the Royal Thai Embassy’s officials and officials from the Asia-Pacific Division.

H.E. Mr. Porntipwarawet expressed his appreciation to the Ministry of Foreign Affairs of Romania for the support rendered to the Embassy’s activities, which contributed to the enhancement of Thai-Romanian relations. The two sides also discussed the enhancement of bilateral cooperation in all dimensions, especially in trade and investment, academic, tourism, and the fight against COVID-19 pandemic. Moreover, both sides have expressed the willingness to increase cooperation under the Thai-EU framework for the mutual benefit of the two countries.

Images

Images