เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบัลแกเรีย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบัลแกเรีย

17 Mar 2021

277 view

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบัลแกเรีย

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อ นาย Rumen Radev ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบัลแกเรีย ณ ทำเนียบประธานาธิบดี กรุงโซเฟีย ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยประจำสาธารณรัฐบัลแกเรีย โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงบูคาเรสต์ ในระหว่างการสนทนา ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยและบัลแกเรียในด้านต่าง ๆ

Images

Images