การจัดงานเทศกาลไทย ประจำปี 2566

การจัดงานเทศกาลไทย ประจำปี 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 May 2023

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 May 2023

| 64 view

(Thai version below)

On 20-21 May 2023, the Royal Thai Embassy, Bucharest in partnership with Tourism Authority of Thailand, Prague Office, Thai Trade Center Budapest, and Dimitrie Gusti National Village Museum, organised the Thai Festival 2023 Bucharest at Dimitrie Gusti National Village Museum in Bucharest. The opening ceremony was presided over by H.E. Miss Dao Vibulpanich, Ambassador of Thailand to Romania, and H.E. Mr. Luca Niculescu, State Secretary, Ministry of Foreign Affairs of Romania, as guest of honour. On this occasion, both sides have also commemorated the 50th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Thailand and Romania in the year 2023 with Thai and Romanian cultural performances by students from Scoala Gimnaziala nr. 190.

The festival featured Thai cultural performances, Muay Thai demonstrations, fashion show of Thai silk dresses designed by a Romanian designer, booths showcasing Thai handicrafts, Thai silk, Thai products, and tourism. There were also Thai food and beverage as well as Thai food products and instant noodles at the festival.

The Royal Thai Embassy, Bucharest would like to take this opportunity to thank our partners, Thai businesses and Thai community in Romania, and all participants for their contribution to the success of this year's festival.

.

เมื่อวันที่ 20-21 พ.ค. 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงปราก สำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศกรุงบูดาเปสต์ และพิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน Dimitrie Gusti กรุงบูคาเรสต์ จัดงานเทศกาลไทยปี 2566 🇹🇭 (Thai Festival 2023 Bucharest) ณ พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน Dimitrie Gusti กรุงบูคาเรสต์ โดยมี น.ส. ดาว วิบูลย์พานิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีนาย Luca Niculescu รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นแขกเกียรติยศฝ่ายโรมาเนีย ทั้งสองฝ่ายได้เฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-โรมาเนีย ในปี 2566 โดยได้มีการแสดงทางวัฒนธรรมจากนักเรียนโรงเรียน 190 (Scoala Gimnaziala nr. 190) ในโอกาสดังกล่าวด้วย

ภายในงานมีการแสดงรำไทย การสาธิตมวยไทย การแสดงแฟชั่นโชว์ผลงานการออกแบบชุดจากผ้าไหมไทยโดยดีไซน์เนอร์ชาวโรมาเนีย การออกร้านจัดแสดงหัตถกรรมไทยและผ้าไหมไทย การออกร้านประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารไทยและสินค้าไทย และการออกร้านประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทย นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านขายอาหารไทยและเครื่องดื่มไทยโดยผู้ประกอบการไทยในโรมาเนีย รวมทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องปุรงอาหารไทยและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปด้วย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนในการจัดงาน ตลอดจนผู้ประกอบการไทยในโรมาเนีย ชุมชนไทยในโรมาเนีย และผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ที่ทำให้การจัดงานเทศกาลไทยในครั้งนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี 🙏🇹🇭

Images

Images