ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในโรมาเนีย (ฉบับที่ 1)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในโรมาเนีย (ฉบับที่ 1)

4 Mar 2020

253 view

Documents

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส_COVID-19_ในโรมาเนีย_(ฉบับที่_1).pdf