ประกาศ การปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมด้านกงสุล

ประกาศ การปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมด้านกงสุล

12 Mar 2021

332 view

**ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2564 พี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่ในโรมาเนีย และสาธารณรัฐบัลแกเรีย ที่ขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ สามารถเลือกทำหนังสือเดินทางอายุ 10 ปี ได้แล้ว โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 ยูโร

Images

Images

Documents

ค่าธรรมเนียมปี_2564.pdf