ประกาศ สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทย และเอกสารเพิ่มเติมที่ต้องใช้เพื่อเดินทางกลับไทย

ประกาศ สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทย และเอกสารเพิ่มเติมที่ต้องใช้เพื่อเดินทางกลับไทย

27 Mar 2020

318 view

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนว่า รัฐบาลไทยจะเริ่มใช้แนวปฏิบัติใหม่เกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศไทย ทั้งสำหรับชาวไทย และชาวต่างชาติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. 2563 เวลา 19.00น. (เวลาท้องถิ่นโรมาเนีย/บัลแกเรีย) เป็นต้นไป

สำหรับชาวไทย ที่มีกำหนดเช็คอินเพื่อขึ้นเครื่องกลับไทยจากโรมาเนีย/บัลแกเรีย *หลังเวลา 19.00 น. ของวันที่ 21 มี.ค. 2563*

1. *เอกสารที่ต้องแสดงเมื่อเช็คอิน*

ท่านต้องเตรียมเอกสารเพื่อแสดงต่อสายการบินเมื่อเช็คอิน ณ สนามบิน มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่อง ดังนี้

1.1. ใบรับรองจากแพทย์ที่ยืนยันว่า ท่านมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ (fit to fly)

1.2. หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยที่ออกให้โดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบูคาเรสต์

2. ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ตามข้อ 1.2

เอกสารที่ต้องใช้:

(1) ใบรับรองจากแพทย์ที่ยืนยันว่า ท่านมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ (fit to fly)
(2) สำเนาหนังสือเดินทาง 
(3) หลักฐานการจองเที่ยวบิน 
(4) แบบฟอร์มเดินทางกลับ (กรอกออนไลน์)

*ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง*

2.1. ขอให้ท่านขอใบรับรองจากแพทย์ว่าท่านมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (fit to fly) เป็นภาษาอังกฤษ

2.2. ขอให้ท่านกรอกแบบฟอร์มเดินทางกลับออนไลน์เดินทางตามลิงก์https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdaL-MbmvwGxrsW2…/viewform…(สำหรับท่านที่ไม่สามารถกรอกข้อมูลออนไลน์ได้ ให้ใช้แบบฟอร์มตามภาพด้านล่าง)

2.3. ส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ทางอีเมลไปยัง thaiembassy.BUH@mfa.mail.go.th
(1) ใบรับรองแพทย์ตามข้อ 2.1 
(2) สำเนาหนังสือเดินทาง และ 
(3) หลักฐานการสำรองที่นั่งเครื่องบิน

สำหรับท่านที่ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มในข้อ 2.2 ออนไลน์ กรุณากรอกแบบฟอร์มตามภาพด้านล่าง แล้วสแกนหรือถ่ายภาพ และส่งมาพร้อมเอกสาร (1), (2) และ (3) ด้วย

สำหรับท่านที่ต้องการความช่วยเหลือในการส่งเอกสารต่าง ๆ กรุณาโทรติดต่อ +40 725 197 860

2.4. เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วนแล้วสถานเอกอัครราชทูตฯ จะออกหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษให้ท่าน และส่งกลับไปให้ท่านทางอีเมล์ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเช็คอิน 

 

Images

Images