สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 Jun 2022

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 Jun 2022

| 138 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

 

     เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนางสาวสิริมิตร ศิริพละ อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Images

Images