สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 Dec 2022

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 Dec 2022

| 218 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนางสาวดาว วิบูลย์พานิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

Royal Thai Embassy, Bucharest organised Flowers Pedestal Tray Laying and Homage Paying Ceremony on the occasion of the Birthday Anniversary of His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great, Thailand’s National Day, and Thai Father’s Day 2022

On 5 December 2022 at 10.00 hrs. H.E. Miss Dao Vibulpanich, Ambassador of Thailand to Romania, presided over the Flowers Pedestal Tray Laying and Homage Paying Ceremony on the occasion of the Birthday Anniversary of His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great, Thailand’s National Day, and Thai Father’s Day at the Ambassador Residence. The ceremony was attended by diplomats and staff of the Royal Thai Embassy.

Images

Images