สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ร่วมกับชุมชนไทยในโรมาเนีย จัดกิจกรรมจิตอาสามอบของใช้จำเป็นให้แก่ DOWN Association Bucharest

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ร่วมกับชุมชนไทยในโรมาเนีย จัดกิจกรรมจิตอาสามอบของใช้จำเป็นให้แก่ DOWN Association Bucharest

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 Jul 2022

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 Jul 2022

| 42 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ร่วมกับชุมชนไทยในโรมาเนีย จัดกิจกรรมจิตอาสามอบของใช้จำเป็นให้แก่ DOWN Association Bucharest

          เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นางสาวดาว วิบูลย์พานิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้ร่วมกับชุมชนไทยในโรมาเนีย จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ และชุมชนไทยได้ร่วมมอบของใช้จำเป็น เช่น เจลแอลกอฮอล์ ของเล่น กระดาษ เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์งานฝีมือให้แก่ DOWN Association Bucharest

          DOWN Association Bucharest เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีภารกิจหลักในการช่วยเหลือเด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่ ที่มีภาวะดาวน์ซินโดรมให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมปกติได้ผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ อาทิ การทำกิจกรรมสันทนาการ การเล่นกีฬา การจัดบรรยายให้ความรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับภาวะดาวน์ซินโดรม

 

********

Royal Thai Embassy, Bucharest and Thai community in Romania jointly organised
a Royal Thai Volunteers Activity at DOWN Association Bucharest

          On 22 July 2022, H.E. Miss Dao Vibulpanich, Ambassador of Thailand to Romania, diplomats and staff from the Royal Thai Embassy, Bucharest, and members of the Thai community in Romania jointly organised a Royal Thai Volunteers Activity on the Auspicious Occasion of His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday Anniversary at DOWN Association Bucharest. The Embassy and the Thai community donated some essential items such as alcohol gels, toys, papers, stationery, sport equipment, and handicraft supplies to support the work of the Association.

          DOWN Association Bucharest is a non-profit organisation with the main objective to support children, young people and adults with Down syndrome to integrate into society through recreational activities, sports, and raising awareness of Down syndrome to the public.

Images

Images