อุปทูตฯ ณ กรุงบูคาเรสต์ เยี่ยมชมศูนย์วิจัย Research Center for Advanced Materials, Products

อุปทูตฯ ณ กรุงบูคาเรสต์ เยี่ยมชมศูนย์วิจัย Research Center for Advanced Materials, Products

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 Mar 2022

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 Mar 2022

| 194 view

อุปทูตฯ ณ กรุงบูคาเรสต์ เยี่ยมชมศูนย์วิจัย Research Center for Advanced Materials, Products and Processes (AMPUS) ภายในมหาวิทยาลัย Politehnica of Bucharest กรุงบูคาเรสต์

          เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 น.ส. สิริมิตร ศิริพละ อุปทูตฯ ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีวัสดุขั้นสูง ผลิตภัณฑ์ และการประมวลผล (Research Center for Advanced Materials, Products and Processes - AMPUS) ตามคำเชิญของมหาวิทยาลัย Politehnica กรุงบูคาเรสต์ โดยศูนย์วิจัยฯ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจากกองทุน European Regional Development Fund ปัจจุบัน ศูนย์วิจัยฯ มีห้องแล็บทั้งหมด 41 ห้อง และยังมีห้องประชุมเชิงปฏิบัติการ หอประชุม และห้องปฏิบัติการทางเทคนิคอีกด้วย

Images

Images