เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 May 2022

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 May 2022

| 153 view

     เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ฉัตรมงคล