เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 May 2023

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 May 2023

| 62 view

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ