เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งโรมาเนีย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งโรมาเนีย

6 Nov 2020

286 view

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อ นาย Klaus Iohannis ประธานาธิบดีแห่งโรมาเนีย ณ Cotroceni Palace ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยประจำโรมาเนีย โดยในระหว่างการสนทนา ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยและโรมาเนียในด้านต่าง ๆ 

Images

Images