สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก

11 Dec 2019

256 view

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ที่โรงแรม Athénée Palace Hilton Hotel กรุงบูคาเรสต์ ระหว่างเวลา 18.30 – 20.30 น. โดยมีนาย Radu-Gabriel Safta อธิบดี กรม Global Affairs กระทรวงการต่างประเทศโรมาเนีย เป็นแขกเกียรติยศ และมีผู้เข้าร่วมงานจากภาคส่วนต่าง ๆ ของโรมาเนีย กว่า 230 คน  อาทิ ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐโรมาเนีย คณะทูตประจำโรมาเนีย อดีตเอกอัครราชทูตโรมาเนียประเทศไทย ผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน ภาควิชาการ สื่อมวลชน  Friends of Thailand และนักศึกษาไทย ชุมชนไทยและครอบครัวที่พำนักอาศัยในโรมาเนียและสาธารณรัฐบัลแกเรีย 

Images

Images