ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งเสมียน

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งเสมียน

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 Aug 2022

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 Aug 2022

| 706 view

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลตำแหน่งเสมียน

Documents

Final_result-administrative_clerk.pdf