ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 Mar 2023

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 Apr 2023

| 227 view
Link สำหรับลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร: https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout
Link คู่มือการลงทะเบียน: https://bit.ly/overseas-voting-manual
Link สำหรับตรวจสอบการลงทะเบียนใช้สิทธิล่วงหน้า: https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelection/#/
**โปรดใช้ความระมัดระวังในการกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการจัดส่งเอกสารและบัตรเลือกตั้ง**
**หากท่านประสงค์แก้ไขข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว สามารถเข้าไปแก้ไขได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout และบันทึกข้อมูลอีกครั้ง**

ประกาศ_วัน_เวลา_ที่เลือกตั้ง_1

Documents

ประกาศ_วัน_เวลา_ที่เลือกตั้ง_1.pdf