การเยือนเมือง Cluj-Napoca ของเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2566

การเยือนเมือง Cluj-Napoca ของเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 Jul 2023

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 Jul 2023

| 175 view
นางสาวดาว วิบูลย์พานิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้เดินทางเยือนเมือง Cluj-Napoca ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของโรมาเนีย โดยเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เอกอัครราชทูตฯ และนางสาวพนิตนาฏ โรจนเบญจวงศ์ กงสุล ได้พบปะพนักงานคนไทย 4 คนที่ทำงานที่ร้านอาหาร My Thai ซึ่งเป็นร้านอาหารไทยแห่งแรกในเมือง Cluj-Napoca โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้สอบถามสภาพความเป็นอยู่และสภาพการทำงานของพนักงานคนไทย และกงสุลได้เยี่ยมชมที่พักของพนักงาน ซึ่งพนักงานทุกคนมีความเป็นอยู่ที่เรียบร้อยดี
 
ต่อมา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. เอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับนาง Irina Munteanu ผู้ว่าราชการแคว้น Cluj โดยผู้ว่าราชการฯ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับศักยภาพต่าง ๆ ของแคว้น ทั้งด้านเศรษฐกิจซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงเป็นอันดับต้นของยุโรป เป็นที่ตั้งของบริษัท IT ชั้นนำหลายแห่ง มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการแพทย์และเทคโนโลยี รวมทั้งการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของแคว้นที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสหภาพยุโรป ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้แสดงความสนใจที่จะแสวงหาโอกาสสร้างความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการศึกษา
 
เมื่อเวลา 11.30 น. ของวันเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับนาย Dan Stefan Tarcea รองนายกเทศมนตรีเมือง Cluj-Napoca ซึ่งนาย Tarcea ได้กล่าวถึงแผนการพ้ฒนาเมือง Cluj-Napoca ให้เป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีเพื่อดึงดูดให้คนเลือกที่จะทำงานและอาศัยใน Cluj-Napoca มากกว่าย้ายไปทำงานในประเทศยุโรปอื่น โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นเมืองสีเขียว (green city) มีระบบขนส่งมวลชนอัจฉริยะภายในปี ค.ศ. 2028 รวมทั้งการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอีกด้วย ทั้งนี้ นาย Tarcea ได้แสดงความสนใจที่จะมีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและเมืองอัจฉริยะกับประเทศไทยต่อไป
 
เมือง Cluj-Napoca เป็นเมืองที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับสองของโรมาเนียรองจากกรุงบูคาเรสต์ ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรม IT ในโรมาเนีย เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย Babes-Bolyai ซึ่งเก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุดในโรมาเนีย นอกจากนี้ ยังได้รับการขนานนามว่าเป็น "เมืองหลวงของภาพยนตร์และดนตรีแห่งโรมาเนีย" เนื่องจากมีเทศกาลทางวัฒนธรรมและดนตรี จำนวนกว่า 15,000 รายการตลอดทั้งปี

Images

Images