สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 Oct 2023

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 Oct 2023

| 2,038 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2566

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้จัดพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2566 ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดย นายกฤติเดช วงษ์นรเศรษฐ์ ที่ปรึกษา รักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เป็นประธานในพิธี


ในโอกาสดังกล่าว รักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตฯ ได้วางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และนำผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นได้กล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 57 วินาที

 

Images

Images