สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

4 Dec 2020

377 view

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงปราก จัดอาหารกล่อง “Thai Food Takeaway” มอบให้ทีมแพทย์และผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสาธารณสุข จำนวน ๘๐๐ คน ณ โรงพยาบาล Central Military Emergency University Hospital “Dr. Carol Davila” กรุงบูคาเรสต์ โดยมีนายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างสถานเอกอัครราชทูตฯ และผู้แทน ททท. พื้นที่กรุงบูคาเรสต์ เข้าร่วมด้วย

อนึ่ง โรงพยาบาล Central Military Emergency University Hospital “Dr. Carol Davila” เป็นโรงพยาบาลที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 ในโรมาเนีย และมีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งโรงพยาบาลเคลื่อนที่สำหรับผู้ป่วย COVID-19 แห่งแรกในกรุงบูคาเรสต์ เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ อีกด้วย

Images

Images