สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดกิจกรรมจิตอาสามอบอาหารและของใช้จำเป็นให้แก่ Ana and Children Association กรุงบูคาเรสต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดกิจกรรมจิตอาสามอบอาหารและของใช้จำเป็นให้แก่ Ana and Children Association กรุงบูคาเรสต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 Jul 2023

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 Jul 2023

| 174 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดกิจกรรมจิตอาสามอบอาหารและของใช้จำเป็นให้แก่ Ana and Children Association กรุงบูคาเรสต์ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
 
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายกฤติเดช วงษ์นรเศรษฐ์ ที่ปรึกษา รักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบอาหารและของใช้จำเป็น ให้แก่ Ana and Children Association ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีภารกิจหลักในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่เป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคม
 
********
 
Royal Thai Embassy, Bucharest organised a Royal Thai Volunteers Activity on the occasion of the Birthday Anniversary of
His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua at Ana and Children Association, Bucharest
 
On 25 July 2023, Mr. Krittidech Wongnorraset, Chargé d'Affaires a.i., together with diplomats and staffs from the Royal Thai Embassy, Bucharest organised a Royal Thai Volunteers Activity on the occasion of the Birthday Anniversary of His Majesty King Maha Vajiralongkorn
Phra Vajiraklaochaoyuhua on 28 July 2023 at Ana and Children Association in Bucharest. The Embassy has donated food supply and household essential items to support the work of the Association whose main objective is to support socially disadvantaged children and youth in Romania.

Images

Images