วันที่นำเข้าข้อมูล 16 Sep 2019

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 Aug 2022

| 299 view

 

 

 

 

 

เอกอัครราชทูต
Ambassador
 
 
 

 

       

           

อุปทูต
   Chargé d'Affaires a.i.       (Minister-Counsellor)

     

       

 

                 นางสาว สิริมิตร ศิริพละ

                MISS SIRIMIT SIRIPALA

เลขานุการเอก (กงสุล)
First Secretary (Consul)

 
 

นางสาวพนิตนาฏ  โรจนเบญจวงศ์ 
MISS PANITNART  ROJANABENJAWONG

เลขานุการโท
Second Secretary
 

นางสาววราลี  กลิ่นพฤกษชาติ
MISS VARALEE  KLINPRUKSACHART

Honorary Consul-General
กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์


 MR. VICTOR MELAMED

 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำกรุงโซเฟีย ประเทศบัลแกเรีย
Royal Thai Honorary Consulate in Sofia

Address: Sofia 1000, Parchevich 42
E-mail: [email protected]
Tel: (+359 2) 9600933 Fax: (+359 2) 9600932
Website: http://www.thaiconsulate.bg

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต์
Office of Commercial Affairs in Budapest

Thai Trade Center
Office of Commercial Affairs,
Royal Thai Embassy
Harangvirag Utca 5, First Floor
Budapest 1026, HUNGARY
Tel : 36-1-2122738, 2251369
Fax : 36-1-2122736

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำสหภาพยุโรป (กรุงบรัสเซลส์)
Office of Agricultural Affairs in Brussels

 876 Chaussee de Waterloo, 1000, Brussels, Belgium
 Tel. (32-2) 660.60.69, 672.72.07
Fax. (32-2) 672.64.37 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
Tourism Authority of Thailand (TAT)
ททท. สำนักงานปราก

Prague Office Mamaison Hotels and Residences, V Tunich 9, 120 00 Prague 2,
Czech Republic
Tel. (420) 720 038 166
 
สำนักงานผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
ในกลุ่มประเทศบอลข่าน ประจำประเทศโรมาเนีย
TAT Balkan Representative Office, Bucharest, Romania

23, Pictor Rosenthal Street, Sector 1, 011933 Bucharest, Romania
Tel. and Fax : +40 21 212 5941
E-mail: [email protected]
Website: http://www.thailanda.ro
 
TAT Representative
Balkan Office in Bucharest
 

MR. BOGDAN GILGOR