เอกอัครราชทูต
Ambassador
 
 
 

นายชัยรัตน์  พรทิพย์วรเวทย์

H.E. MR. CHAIRAT  PORNTIPWARAWET

       

          อัครราชทูตที่ปรึกษา
       Minister Counsellor 


 

 

                 นางสาว สิริมิตร ศิริพละ

                MISS SIRIMIT SIRIPALA

เลขานุการเอก (กงสุล)
First Secretary (Consul)

 
 

นางสาวพนิตนาฏ  โรจนเบญจวงศ์ 
MISS PANITNART  ROJANABENJAWONG

เลขานุการโท
Second Secretary
 

นางสาววราลี  กลิ่นพฤกษชาติ
MISS VARALEE  KLINPRUKSACHART

Honorary Consul-General
กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์


 MR. VICTOR MELAMED

 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำกรุงโซเฟีย ประเทศบัลแกเรีย
Royal Thai Honorary Consulate in Sofia

Address: Sofia 1000, Parchevich 42
E-mail: office@thaiconsulate-bg.com
Tel: (+359 2) 9600933 Fax: (+359 2) 9600932
Website: http://www.thaiconsulate.bg

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต์
Office of Commercial Affairs in Budapest

Thai Trade Center
Office of Commercial Affairs,
Royal Thai Embassy
Harangvirag Utca 5, First Floor
Budapest 1026, HUNGARY
Tel : 36-1-2122738, 2251369
Fax : 36-1-2122736
E-mail : thaicommbp@mail.datanet.hu

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำสหภาพยุโรป (กรุงบรัสเซลส์)
Office of Agricultural Affairs in Brussels

 876 Chaussee de Waterloo, 1000, Brussels, Belgium
 Tel. (32-2) 660.60.69, 672.72.07
Fax. (32-2) 672.64.37 
E-mail : agrithai@skynet.be 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
Tourism Authority of Thailand (TAT)
ททท. สำนักงานปราก

Prague Office Mamaison Hotels and Residences, V Tunich 9, 120 00 Prague 2,
Czech Republic
Tel. (420) 720 038 166
 
E-Mail:  Prague@tat.or.th
สำนักงานผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
ในกลุ่มประเทศบอลข่าน ประจำประเทศโรมาเนีย
TAT Balkan Representative Office, Bucharest, Romania

23, Pictor Rosenthal Street, Sector 1, 011933 Bucharest, Romania
Tel. and Fax : +40 21 212 5941
E-mail: tatbuh@thailanda.ro
Website: http://www.thailanda.ro
 
TAT Representative
Balkan Office in Bucharest
 

MR. BOGDAN GILGOR