ข่าวประชาสัมพันธ์

Samui Plus

21 Jul 2021

Thailand's Online Cooking Contest Season 1st

9 Jul 2021

โครงการ Phuket Sandbox

30 Jun 2021

กระทรวงการต่างประเทศเชิญชวนเยาวชนและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการหารือออนไลน์ (ภาษาอังกฤษ) ในกิจกรรม ASEM Youth Dialogue

7 May 2021

Updated regulations on quarantine upon entry to Thailand

29 Apr 2021

ประกาศ การปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมด้านกงสุล

12 Mar 2021

ประกาศการลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID - 19 ในสาธารณรัฐบัลแกเรีย

23 Feb 2021

"Thai Rice My Menu"

16 Feb 2021

ประชาสัมพันธ์ กระทรวงฯ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2564

14 Jan 2021