ข่าวประชาสัมพันธ์

The Royal Thai Embassy, Bucharest Official Holidays for 2024

1 Jan 2024

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ที่ 2/2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมงานเทศกาลไทยเฟสติวัล 2023 ณ กรุงบูคาเรสต์

19 Apr 2023

ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวันส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ถึงสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์

10 Apr 2023

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เรื่อง การจัดงานเทศกาลไทยเฟสติวัล 2023 ณ กรุงบูคาเรสต์

15 Mar 2023

Common Mistakes in applying for Thai e-Visa

14 Nov 2022

E-Visa: General Conditions and Information

14 Nov 2022

***Thai e-Visa Platform (effective from 1 November 2022)***

20 Oct 2022

Announcement: Revised Fees for Consular Services effective from 29 August 2022

29 Aug 2022

Long-term Resident Visa (LTR Visa)

29 Aug 2022