ข่าวประชาสัมพันธ์

PHUKET SANDBOX ***UPDATE 7 OCT 2021

8 Oct 2021

"Amazing THIALAND" Even more amazing experiences await you in Thailand

7 Oct 2021

Updated information for Visa on Arrival (VOA)

5 Oct 2021

Updated requirements and quarantine measures (effective from 1 October 2021)

1 Oct 2021

Finalists Announcement for the "Thailand's Online Cooking Contest Season 1st"

16 Aug 2021

Samui Plus

21 Jul 2021

Thailand's Online Cooking Contest Season 1st

9 Jul 2021

โครงการ Phuket Sandbox

30 Jun 2021

กระทรวงการต่างประเทศเชิญชวนเยาวชนและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการหารือออนไลน์ (ภาษาอังกฤษ) ในกิจกรรม ASEM Youth Dialogue

7 May 2021