ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ กระทรวงฯ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2564

14 Jan 2021

Embassy's Holidays วันหยุดราชการ

30 Dec 2020

ขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามนโยบาย งดให้ งดรับ ของขวัญ

10 Dec 2020

เชิญชมนิทรรศการออนไลน์ "เส้นทางแห่งความสุข" (Passage of Happiness)

4 Dec 2020

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ขอเผยแพร่บทความเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เรื่อง "The Princess of Humanity" โอกาสครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ

18 Nov 2020

ประชาสัมพันธ์ รายชื่อโรงแรมสำหรับผู้ที่เดินทางกลับประเทศไทยโดยเลือกรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักตัวเอง

27 Oct 2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต เรื่องข้อแนะนำในการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับคู่สมรสชาวต่างชาติของผู้ถือสัญชาติไทย และบุตรซึ่งมิได้ถือสัญชาติไทยของผู้ถือสัญชาติไทย

1 Jul 2020

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางกลับประเทศไทย

22 May 2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต เรื่อง มาตราการห้ามประชาชนออกนอกเคหะสถานในโรมาเนีย

24 Mar 2020