ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เรื่อง การจัดงานเทศกาลไทยเฟสติวัล 2023 ณ กรุงบูคาเรสต์

15 Mar 2023

***Updated Entry Requirements for Thailand (effective from 10 January 2023)

8 Jan 2023

Common Mistakes in applying for Thai e-Visa

14 Nov 2022

E-Visa: General Conditions and Information

14 Nov 2022

***Thai e-Visa Platform (effective from 1 November 2022)***

20 Oct 2022

Announcement: Revised Fees for Consular Services effective from 29 August 2022

29 Aug 2022

Long-term Resident Visa (LTR Visa)

29 Aug 2022

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งเสมียน

17 Aug 2022

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ

1 Aug 2022