ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ที่ 2/2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมงานเทศกาลไทยเฟสติวัล 2023 ณ กรุงบูคาเรสต์

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ที่ 2/2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมงานเทศกาลไทยเฟสติวัล 2023 ณ กรุงบูคาเรสต์

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 Apr 2023

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 Aug 2023

| 3,704 view

Announcement_Thai_Festival_(Th)

Announcement_Thai_Festival_(En)

Documents

Announcement_Thai_Festival.pdf