ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวันส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ถึงสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์

ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวันส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ถึงสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 Apr 2023

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 Apr 2023

| 5,080 view

3.1

Documents

3.1.pdf