สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดกิจกรรมจิตอาสามอบของใช้จำเป็นให้แก่ DOWN Association Bucharest เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดกิจกรรมจิตอาสามอบของใช้จำเป็นให้แก่ DOWN Association Bucharest เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 Nov 2022

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 Dec 2022

| 366 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดกิจกรรมจิตอาสามอบของใช้จำเป็นให้แก่ DOWN Association Bucharest เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565

  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นางสาวดาว วิบูลย์พานิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบของใช้จำเป็น เช่น น้ำยาทำความสะอาด ของเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ กระดาษ เครื่องเขียน และอุปกรณ์งานฝีมือให้แก่ DOWN Association Bucharest ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีภารกิจหลักในการช่วยเหลือเด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีภาวะดาวน์ซินโดรมให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมปกติได้

********

Royal Thai Embassy, Bucharest organised a Royal Thai Volunteers Activity on the occasion of the Birthday Anniversary of His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great, Thailand’s National Day,
and Thai Father’s Day 2022 at DOWN Association Bucharest

   On 29 November 2022, Ambassador Dao Vibulpanich, together with diplomats and staff from the Royal Thai Embassy, Bucharest organised a Royal Thai Volunteers Activity on the occasion of the Birthday Anniversary of His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great, Thailand’s National Day, and Thai Father’s Day at DOWN Association Bucharest. The Embassy has donated essential items such as detergents, learning toys, papers, stationery, and handicraft supplies to support the work of the Association whose main objective is to support children, young people and adults with Down syndrome to integrate into society.

********

Images

Images