สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 27 Jul 2022

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 Jul 2022

| 67 view

          เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม 2565 โดยนางสาวดาว วิบูลย์พานิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลโดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมด้วย

          ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดให้มีคำถวายพระพรชัยมงคลบนเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และเปิดโอกาสให้ชุมชนชาวไทยได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ทางเว็บไซต์ รวมทั้งเปิดให้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างวันที่ 15 - 31 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

Images

Images