สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ร่วมกับชุมชนไทยในโรมาเนีย จัดกิจกรรมมอบของใช้จำเป็นให้แก่ St. Ana Association

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ร่วมกับชุมชนไทยในโรมาเนีย จัดกิจกรรมมอบของใช้จำเป็นให้แก่ St. Ana Association

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 Aug 2022

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 Aug 2022

| 82 view

                เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 นางสาวดาว วิบูลย์พานิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้ร่วมกับชุมชนไทยในโรมาเนีย มอบของใช้จำเป็น เช่น กระดาษ สมุดโน้ต เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์งานฝีมือให้แก่สมาคม St. Ana Association กรุงบูคาเรสต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

                สมาคม St. Ana Association เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีภารกิจหลักในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ขั้นรุนแรงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดตั้งศูนย์ดูแลเยาวชนระหว่างวัน (Ana Day Centre) เพื่อจัดการฝึกอบรมและบำบัดในด้านต่าง ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่เยาวชนกลุ่มดังกล่าวด้วย

********

Royal Thai Embassy, Bucharest and Thai community in Romania jointly organised
a charity activity at St. Ana Association

                On 10 August 2022, H.E. Miss Dao Vibulpanich, Ambassador of Thailand to Romania, diplomats and staff from the Royal Thai Embassy, Bucharest, and members of the Thai community in Romania jointly organised a charity acitivity on the Auspicious Occasion of Her Majesty Queen Sirikit the Queen Mother’s Birthday Anniversary 12 August 2022 at St. Ana Association in Bucharest. The Embassy and the Thai community donated some essential items such as papers, notebooks, stationery, sport equipment, and handicraft supplies to support the work of the Association.

                St. Ana Association is a non-profit organisation with the main objective to support young people with severe mental disabilities. The Association established Ana Day Centre to organise trainings and various therapy sessions held by specialists for the affected group.  

Images

Images