สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 May 2024

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 May 2024

| 963 view
เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสาวดาว วิบูลย์พานิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ 
ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีฯ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีฯ เอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://www.mfa.go.th/th/publicform-form/coronation-day-2024

Images

Images