สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 Dec 2023

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 Dec 2023

| 2,202 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566
 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 น. นางสาวดาว วิบูลย์พานิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้เป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน Dimitrie Gusti กรุงบูคาเรสต์ โดยมีนาย Traian Laurentiu Hristea รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้านกิจการระหว่างประเทศและยุทธศาสตร์ทางการทูต เป็นแขกเกียรติยศ ร่วมด้วยคณะทูตานุทูต ภาครัฐ ภาคธุรกิจ กลุ่ม Friends of Thailand และชุมชนไทยในโรมาเนีย ภายในงานยังมีการบรรเลงเพลงไทย เผยแพร่อาหารไทย ขนมไทย และผลงานการแกะสลักผักผลไม้ด้วย
 
 
Royal Thai Embassy, Bucharest hosted a reception on the occasion of the Birthday Anniversary of His Majesty King
Bhumibol Adulyadej The Great, Thailand’s National Day, and Thai Father’s Day 2023
 
On 4 December 2023 at 18.00 hrs. H.E. Miss Dao Vibulpanich, Ambassador of Thailand to Romania, hosted a reception on the occasion of the Birthday Anniversary of His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great, Thailand’s National Day, and Thai Father’s Day 2023 at the Dimitrie Gusti National Village Museum, Bucharest. The reception was attended by H.E. Mr. Traian Laurentiu Hristea, Secretary of State for Global Affairs and Diplomatic Strategies, Ministry of Foreign Affairs of Romania as the Guest of Honour, as well as members of the Diplomatic Corps in Romania, Romania’s public and private sectors, Friends of Thailand, and Thai community in Romania.
 
The reception also features traditional Thai music, Thai food and desserts, and carved fruits and vegetables.

Images

Images