สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดพิธีวางพวงมาลาและจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปี ๒๕๖๓

สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดพิธีวางพวงมาลาและจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปี ๒๕๖๓

12 Oct 2020

100 view
สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดพิธีวางพวงมาลาและจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ปี ๒๕๖๓
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้จัดพิธีวางพวงมาลาและจุดเทียนน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี นายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ในฐานะประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วม
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้วางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และนำผู้ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ฯ จากนั้นได้กล่าวคำน้อมรำลึก จุดเทียน และนำผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๘๙ วินาที เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยตลอดเวลา ๗๐ ปีแห่งรัชสมัย และเพื่อน้อมนำพระบรมราโชวาทเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ สืบไป

Images

Images