สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

4 Dec 2020

62 view

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยจัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีนายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสถานเอกอัครราชทูตฯ จากนั้นเอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานในการจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งคลิปวีดิทัศน์ของงานดังกล่าวได้เผยแพร่ในเฟซบุ๊คของสถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น.

Images

Images