อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ พบหารือผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมโรมาเนีย

อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ พบหารือผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมโรมาเนีย

19 Oct 2021

95 view


            อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ พบหารือผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมโรมาเนีย


          เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาวสิริมิตร ศิริพละ อุปทูตฯ  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้เข้าพบหารือนาย Razvan Parvulescu ผู้อำนวยการสำนักงานความสัมพันธ์ทวิภาคี แผนกวิเทศสัมพันธ์ หอการค้าและอุตสาหกรรมโรมาเนีย (Chamber of Commerce and Industry of Romania) เพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับโรมาเนีย และสาขาธุรกิจที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพ โดยเฉพาะในสาขาอาหารและสินค้าเกษตร นอกจากนี้ หอการค้าฯ ยังได้ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ www.snia.ro ซึ่งบริษัทจากต่างประเทศสามารถลงทะเบียนเพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจและจับคู่ธุรกิจกับบริษัทโรมาเนียได้อีกด้วย

                                                                                                                    

                                                        
              Charge d’Affaires a.i., Royal Thai Embassy, Bucharest, had a meeting with  
              representative from the Chamber of Commerce and Industry of Romania


           On 19 October 2021, Ms. Sirimit Siripala, Charge d’Affaires, a.i., Royal Thai Embassy, Bucharest, had a meeting with Mr. Razvan Parvulescu, Head of the Bilateral Relations Office, Foreign Affairs Department, Chamber of Commerce and Industry of Romania, to discuss trade and investment opportunities between Thailand and Romania in potential sectors, especially food and agriculture. Moreover, the Chamber of Commerce and Industry has launched an online platform www.snia.ro which foreign companies can register and promote their business as well as connecting with Romanian business partners.

 

                                                              

 

Images

Images