เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เข้าพบนาง Zaritsa Dinkova รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐบัลแกเรีย เพื่ออำลาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เข้าพบนาง Zaritsa Dinkova รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐบัลแกเรีย เพื่ออำลาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

24 Sep 2021

88 view

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เข้าพบนาง Zaritsa Dinkova รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐบัลแกเรีย เพื่ออำลาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

     เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ นายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ (ดำรงตำแหน่ง
เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐบัลแกเรียอีกตำแหน่งหนึ่ง) ได้เข้าพบนาง Zaritsa Dinkova รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐบัลแกเรีย เพื่ออำลาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐบัลแกเรีย โดยมีเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และเจ้าหน้าที่กรมเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย เข้าร่วมด้วย

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศบัลแกเรียที่ได้ให้การสนับสนุนภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้แสดงเจตนารมณ์ในการเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน รวมทั้งความร่วมมือในการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือในกรอบสหภาพยุโรปและองค์การระหว่างประเทศ

     On 21 September 2021, H.E. Mr. Chairat Porntipwarawet, Ambassador of Thailand to Romania with accreditation to the Republic of Bulgaria, paid a farewell call on H.E. Ms. Zaritsa Dinkova, Deputy Minister of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria. The meeting was joined by the Royal Thai Embassy’s official and officials from the Asia, Australia and Oceania Directorate.

H.E. Mr. Porntipwarawet conveyed his appreciation to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria for the support rendered to the Embassy’s activities, which contributed to the enhancement of Thai-Bulgarian relations on bilateral and multilateral levels. The two sides also expressed strong interests in enhancing cooperation, especially in the fields of tourism, trade and investment, and the fight against COVID-19 pandemic. Moreover, both sides have agreed to increase cooperation under the Thai-EU and international organisations frameworks.

Images

Images