สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2565

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 Oct 2022

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 Nov 2022

| 373 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2565

 

    เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้จัดพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดย นางสาวดาว วิบูลย์พานิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เป็นประธานในพิธี


    ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้วางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และนำผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นได้กล่าวคำน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ และนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 57 วินาที

Images

Images