สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 Jul 2023

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 Jul 2023

| 709 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
 
เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยนายกฤติเดช วงษ์นรเศรษฐ์ ที่ปรึกษา รักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมด้วย
 
ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดให้มีคำถวายพระพรชัยมงคลบนเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และเปิดโอกาสให้ชุมชนชาวไทยในโรมาเนียและบัลแกเรียได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ ๑๕-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

Images

Images