ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 Aug 2022

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 Aug 2022

| 482 view

Announcement_exam_TH-1

   

Documents

Announcement_exam_TH.pdf
Announcement_exam_ENG.pdf