การประชุม Political Consultations ไทย-โรมาเนีย ครั้งที่ 19

การประชุม Political Consultations ไทย-โรมาเนีย ครั้งที่ 19

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 Aug 2022

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 Aug 2022

| 405 view

การประชุม Political Consultations ไทย-โรมาเนีย ครั้งที่ 19

          เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 กระทรวงการต่างประเทศโรมาเนียได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Political Consultations ไทย-โรมาเนีย ครั้งที่ 19 โดยมีนาง Olivia Toderean อธิบดีกรมกิจการระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศโรมาเนีย และนายอสิ ม้ามณี อธิบดีกรมยุโรป ทำหน้าที่ประธานร่วมของการประชุมฯ โดยมีนางสาวดาว วิบูลย์พานิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เข้าร่วมด้วย

          ทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับการดำเนินความร่วมมือไทย-โรมาเนีย ในด้านต่างๆ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่อยู่ในความสนใจร่วมกันของทั้งสองฝ่ายทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี ตลอดจนพิจารณาแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์ในระดับประชาชน นอกจากนี้ นาย Iulian Fota รมช.กต. โรมาเนียด้านกิจการยุทธศาสตร์ ยังได้ร่วมพบปะคณะฯ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของโรมาเนียในวิกฤตการณ์ยูเครนอีกด้วย

 

The 19th Thailand-Romania Political Consultations

          On 26 August 2022, the Ministry of Foreign Affairs of Romania hosted the 19th Thailand-Romania Political Consultations in Bucharest. The meeting was co-chaired by Ms. Olivia Toderean, Director General for Global Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Romania, and Mr. Asi Mamanee, Director-General, Department of European Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Thailand, and also joined by H. E. Miss Dao Vibulpanich, Ambassador of Thailand to Romania.

          The Thai and Romanian sides have discussed cooperation in different sectors, exchanged views on issues of interest at bilateral and multilateral levels, and explored opportunities to enhance further cooperation especially in politics, economy, education, digital technology,  tourism, and people-to-people contact. On this occasion, Mr. Iulian Fota, State Secretary for Strategic Affairs, also met with the Thai delegation and gave a briefing on Romania's roles in the Ukraine crisis.

**************

Images

Images