สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดกิจกรรมจิตอาสามอบอาหารกลางวันและของใช้จำเป็นให้แก่ Ganesh Home for Elderly กรุงบูคาเรสต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดกิจกรรมจิตอาสามอบอาหารกลางวันและของใช้จำเป็นให้แก่ Ganesh Home for Elderly กรุงบูคาเรสต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 Aug 2023

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 Aug 2023

| 796 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดกิจกรรมจิตอาสามอบอาหารกลางวันและของใช้จำเป็นให้แก่ Ganesh Home for Elderly กรุงบูคาเรสต์
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
 
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางสาวดาว วิบูลย์พานิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบอาหารกลางวันและของใช้จำเป็นให้แก่ Ganesh Home for Elderly กรุงบูคาเรสต์ ซึ่งเป็นบ้านพักคนชราที่มีผู้พักอาศัยประมาณ 30 คน มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอด ๒๔ ชั่วโมง บริการอาหาร ๓ มื้อ และมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของผู้อยู่อาศัย
 
********
 
Royal Thai Embassy, Bucharest organised a Royal Thai Volunteers Activity on the occasion of the Birthday Anniversary of
Her Majesty Queen Sirikit the Queen Mother at Ganesh Home for Elderly, Bucharest
 
On 9 August 2023, H.E. Miss Dao Vibulpanich, Ambassador of Thailand to Romania together with diplomats and staffs from the Royal Thai Embassy, Bucharest organised a Royal Thai Volunteers Activity on the occasion of the Birthday Anniversary of Her Majesty Queen Sirikit the Queen Mother on 12 August 2023 at Ganesh Home for Elderly in Bucharest. The Ambassador and diplomats helped serve lunch to the elderly and donated food supply and household essential items to the elderly home which provides 24-hour service and care, daily meals, and activities for around 30 elderly persons.

Images

Images