สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 Aug 2022

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 Aug 2022

| 111 view

                   เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนางสาวดาว วิบูลย์พานิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วม

                   ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดให้มีคำถวายพระพรชัยมงคลบนเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และเปิดโอกาสให้ชุมชนชาวไทยได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที ๕-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

Images

Images