สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปี ๒๕๖๕

สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปี ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 Oct 2022

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 Oct 2022

| 418 view

สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปี ๒๕๖๕      เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี นางสาวดาว วิบูลย์พานิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ในฐานะประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วม

      ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้วางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และนำผู้ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ฯ จากนั้นได้กล่าวคำน้อมรำลึก และนำผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๘๙ วินาที เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยตลอดเวลา ๗๐ ปีแห่งรัชสมัย และเพื่อน้อมนำพระบรมราโชวาทเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ สืบไป

Images

Images