สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดการประชุมระดมสมองร่วมกับนักศึกษาไทยในโรมาเนีย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดการประชุมระดมสมองร่วมกับนักศึกษาไทยในโรมาเนีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 Sep 2022

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 Sep 2022

| 572 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดการประชุมระดมสมองร่วมกับนักศึกษาไทยในโรมาเนีย

     เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้จัดการประชุมระดมสมองเพื่อสร้างความนิยมไทยในโรมาเนียร่วมกับนักศึกษาไทยในโรมาเนีย โดยมีนางสาวดาว วิบูลย์พานิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เป็นประธานการประชุม ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

 

     ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการสร้างความนิยมไทยในโรมาเนียผ่านการใช้ social media และการสร้างเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยที่เน้นความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม ดนตรี อาหาร รวมทั้งการสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่ในโรมาเนีย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสนใจในวัฒนธรรมเอเชีย นอกจากนี้ ยังมีการจัดการบรรยายให้ความรู้ด้านศุลกากรผ่านระบบออนไลน์ โดยนางสาวนันท์นภัส สินจนานุรักษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายศุลกากร) สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร

 

************

Images

Images