สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 Dec 2023

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 Dec 2023

| 2,366 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566
 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน Dimitrie Gusti กรุงบูคาเรสต์ โดยมีนางสาวดาว วิบูลย์พานิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ
 
 
Royal Thai Embassy, Bucharest organised Flowers Pedestal Tray Laying and Homage Paying Ceremony on the occasion of the Birthday Anniversary of His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great, Thailand’s National Day, and Thai Father’s Day 2023
 
On 4 December 2023, H.E. Miss Dao Vibulpanich, Ambassador of Thailand to Romania, presided over the Flowers Pedestal Tray Laying and Homage Paying Ceremony on the occasion of the Birthday Anniversary of His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great, Thailand’s National Day, and Thai Father’s Day at the Dimitrie Gusti National Village Museum. The ceremony was attended by diplomats of the Royal Thai Embassy.

Images

Images