ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เรื่อง การจัดงานเทศกาลไทยเฟสติวัล 2023 ณ กรุงบูคาเรสต์

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เรื่อง การจัดงานเทศกาลไทยเฟสติวัล 2023 ณ กรุงบูคาเรสต์

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 Mar 2023

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 Mar 2023

| 3,133 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมงาน Thai Festival 2023 เพื่อจัดซุ้มแสดง/จำหน่ายอาหารและสินค้าไทย กรอกแบบฟอร์มแสดงความจำนงตามแนบท้ายและส่งแบบฟอร์มกลับมาที่อีเมล [email protected] ได้ตั้งแต่วันที่ 2-12 เมษายน 2566 โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะคัดเลือกผู้เข้าร่วมและแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ทราบต่อไป
 
 
The Royal Thai Embassy in Bucharest is pleased to invite entrepreneurs/business owners who would like to participate in the Thai Festival 2023 by selling Thai food/beverage or Thai products. Interested persons should complete the application form (attached below) and send it by email to [email protected] from 2-12 April 2023. The Royal Thai Embassy will select the participants and inform other relevant details to the selected participants in due course.

Images

Images

Documents

Thai_Fest2023_TH.pdf
Thai_Fest2023_EN.pdf