สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ปี ๒๕๖๖

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ปี ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 Oct 2023

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 Oct 2023

| 1,868 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ปี ๒๕๖๖
 
เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี นางสาวดาว วิบูลย์พานิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ในฐานะประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วม
 
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้วางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นได้กล่าวคำน้อมรำลึก และนำผู้ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยตลอดเวลา ๗๐ ปีแห่งรัชสมัย และเพื่อน้อมนำพระบรมราโชวาทเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ สืบไป

Images

Images